Skład Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystyna Sadowska    nr. dz. 4      tel. 606 121 900

Zastępca                          - Elżbieta Cimoch      nr. dz. 112

Sekretarz                         - Cezary Karpowicz     nr. dz. 188