Przypominamy o całkowitym zakazie palenia ognisk, wypalania traw i palenia liści!
     
      Zgodnie z Regulaminem ROD (Rozdział VII § 68) oraz prawem ogólnym, na terenie ROD obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.       
Jak pokazują doniesienia z różnych części kraju, osoby które lekceważą ten przepis narażają na niebezpieczeństwo swoje mienie i mienie innych a przede wszystkim zdrowie i życie działkowców.       
Popularnie niegdyś wypalanie traw, które miało wpływać korzystnie na urodzajność ziemi, w rzeczywistości jest niebezpieczne i szkodliwe dla bioróżnorodności na działce.       
Jeżeli jesteśmy świadkami łamania prawa powinniśmy zgłosić taki fakt straży miejskiej. Osobie dopuszczającej się spalania traw, lub jakichkolwiek odpadów na terenie ROD grozi grzywna a nawet kara pozbawienia wolności.  
                                                          Zarząd ROD