Segregacja odpadów              Dnia 19 lipca 2019 roku weszła w życie poprawiona ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579), która wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 

               Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka musi być wyposażona w kompostownik. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 metr od granicy działki. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

          Zgodnie z art.15 ustawy o ROD:

     1. Utrzymanie porządku i czystości w ROD należy do:

         1) stowarzyszenia ogrodowego - w odniesieniu do terenu ogólnego;

         2) działkowca - w odniesieniu do jego działki;

         3) właściwej gminy - w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.

     2. Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD.

 

zolty
            Do  żółtego pojemnika wrzucamy plastik i metale:

 •  plastikowe butelki po płynach, mydłach, żelach
 •  plastikowe opakowania, reklamówki i worki foliowe
 •  kartony po mleku, sokach i napojach
 •  opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 •  aluminiowe puszki po napojach, konserwach
 •  opakowania po jogurtach, margarynach, słodyczach
 •  folię aluminiową, czystą folię opakowaniową
 •  nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
 •  skrzynki z tworzyw sztucznych i wiaderka
 •  odpady wykonane z gumy i kauczuku
 •  plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
 •  złom żelazny i metale kolorowe, garnki, blachy do pieczenia

 

NIE WRZUCAMY:

 •  butelek i pojemników z zawartością
 •  plastikowych zabawek
 •  opakowań po lekach i artykułach medycznych
 •  opakowań po aerozolach
 •  części samochodowych
 •  zużytych baterii i akumulatorów
 •  opakowań po farbach,olejach i lakierach
 •  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 •  jednorazowych pieluch, art. higienicznych
 •  tworzyw piankowych i styropianu budowlanego
 •  odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 •  nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach.

 

niebieski

         Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier i makulaturę:

 •  opakowania z kartonu, czyste pudełka po pizzy
 •  torby i worki papierowe
 •  papier pakowy, listowy, szkolny i zadrukowany
 •  notesy, ulotki, zeszyty i książki
 •  rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
 •  tektura, tektura falistą
 •  kartony po jajkach
 •  gazety, czasopisma i katalogi

 

NIE WRZUCAMY:

 •  ręczników papierowych i artykułów higienicznych
 •  papieru lakierowanego i powleczonego folią
 •  papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 •  kartonów po mleku i napojach
 •  worków po nawozach i materiałach budowlanych
 •  papieru samokopiującego, kalki, tapet
 •  zatłuszczonych naczyń jednorazowych z papieru
 •  tkanin, materiałów do szycia i ubrań

 

zielony

      Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło:
 •  szklane opakowania po kosmetykach
 •  butelki i słoiki po napojach i żywności
 •  butelki po napojach alkoholowych
 •  szklane butelki po olejach roślinnych
 •  szklane karafki
 •  naczynia ze szkła zwykłego
 •  opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
 •  słoiki po dżemach i przetworach bez nakrętek

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 •  szkła stołowego, okularowego i żaroodpornego
 •  zniczy, kubków, talerzy, doniczek oraz porcelany
 •  żarówek, świetlówek i reflektorów
 •  szklanek, kieliszków i szkła płaskiego
 •  luster, witraży, szyb okiennych i zbrojonych
 •  monitorów i lamp telewizyjnych
 •  termometrów i strzykawek

 

czarny

         Do czarnego lub szarego pojemnika wrzucamy odpady zmieszane:

 •  artykuły higieniczne i kosmetyczne
 •  resztki jedzenia np: mięso, ryby, ości, kości
 •  szkło ozdobne, talerze i kubki
 •  zabrudzone woreczki foliowe i tłusty papier
 •  obuwie i zniszczona odzież
 •  rozbite szyby okienne i szkło żaroodporne

NIE WRZUCAMY:

 •  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 •  baterii, akumulatorów
 •  leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów
 •  zużytych opon i dywanów
 •  odpadów niebezpiecznych
 •  odpadów rozbiórkowych i budowlanych.