Dnia 19 lipca 2019 roku weszła w życie poprawiona ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579), która wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

            Zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

           Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 metr od granicy działki. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

                                                                               Zgodnie z art.15 ustawy o ROD:    
           1. Utrzymanie porządku i czystości w ROD należy do:        
                     1) stowarzyszenia ogrodowego - w odniesieniu do terenu ogólnego;
                     2) działkowca - w odniesieniu do jego działki; 
                     3) właściwej gminy - w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.     
          2. Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD.

   Do  żółtego pojemnika wrzucamy plastik i metale:

     plastikowe butelki po płynach, mydłach, żelach
   ​​  plastikowe opakowania, reklamówki i worki foliowe
   ​  kartony po mleku, sokach i napojach
   ​  opakowania po środkach czystości, kosmetykach
   ​  aluminiowe puszki po napojach, konserwach
   ​  opakowania po jogurtach, margarynach, słodyczach
   ​  folię aluminiową, czystą folię opakowaniową
   ​  nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
   ​  skrzynki z tworzyw sztucznych i wiaderka
   ​  odpady wykonane z gumy i kauczuku
   ​  plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach
     złom żelazny i metale kolorowe, garnki, blachy do pieczenia

                                  NIE WRZUCAMY:
    butelek i pojemników z zawartością
 
  plastikowych zabawek
 
  opakowań po lekach i artykułach medycznych
 
  opakowań po aerozolach
 
  części samochodowych
 
  zużytych baterii i akumulatorów
 
  opakowań po farbach, olejach i lakierach
 
  zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 
  jednorazowych pieluch, art. higienicznych
 
  tworzyw piankowych i styropianu budowlanego
 
 ​ odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 
  nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach,                lakierach i olejach.

      Do niebieskiego pojemnika wrzucamy papier i makulaturę:
    ​​ opakowania z kartonu, czyste pudełka po pizzy
    ​​ torby i worki papierowe
    ​​ papier pakowy, listowy, szkolny i zadrukowany
    ​​ notesy, ulotki, zeszyty i książki
    ​​ rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
    ​​ tektura, tektura falistą
     kartony po jajkach
    ​​ gazety, czasopisma i katalogi

                                  NIE WRZUCAMY:
   ​  ręczników papierowych i artykułów higienicznych
   papieru lakierowanego i powleczonego folią
   papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
   kartonów po mleku i napojach
   worków po nawozach i materiałach budowlanych
   papieru samokopiującego, kalki, tapet
   zatłuszczonych naczyń jednorazowych z papieru
   tkanin, materiałów do szycia i ubrań

       Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło:
   szklane opakowania po kosmetykach
   butelki i słoiki po napojach i żywności
   butelki po napojach alkoholowych
   szklane butelki po olejach roślinnych
   szklane karafki
   naczynia ze szkła zwykłego
   opakowania szklane po pokarmach dla dzieci
   słoiki po dżemach i przetworach bez nakrętek

                                  NIE WRZUCAMY:
   ​​ ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
   ​ szkła stołowego, okularowego i żaroodpornego
   ​ zniczy, kubków, talerzy, doniczek oraz porcelany
   ​ żarówek, świetlówek i reflektorów
   ​ szklanek, kieliszków i szkła płaskiego
   ​ luster, witraży, szyb okiennych i zbrojonych
   ​ monitorów i lamp telewizyjnych
   ​ termometrów i strzykawek

       Do czarnego lub szarego pojemnika wrzucamy odpady zmieszane:
   ​artykuły higieniczne i kosmetyczne
   ​resztki jedzenia np: mięso, ryby, ości, kości
   ​szkło ozdobne, talerze i kubki
   ​zabrudzone woreczki foliowe i tłusty papier
   ​obuwie i zniszczona odzież
   ​rozbite szyby okienne i szkło żaroodporne

                                  NIE WRZUCAMY:
   ​​  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
   ​baterii, akumulatorów
   ​leków, termometrów rtęciowych, chemikaliów
   ​zużytych opon i dywanów
   ​odpadów niebezpiecznych
   ​odpadów rozbiórkowych i budowlanych.