Poniżej przedstawiamy obecny skład Zarządu Ogrodu:

 

               Prezes Zarządu Ogrodu  -   Alina Worobiej              nr. dz. 185          tel. 513 044 614

               Wiceprezes Zarządu        -   Adam Boho                    nr. dz. 210          tel. 785 840 552 

               Sekretarz Zarządu            -   Krystyna  Deptuła        nr. dz. 136          tel. 601 649 950

               Skarbnik Zarządu             -   Piotr Winnicki               nr. dz. 23            tel. 663 775 915

               Członek Zarządu              -   Andrzej Grygoruk        nr. dz.131           tel. 794 248 470