Skład Zarządu Ogrodu:

  Prezes Zarządu Ogrodu   -   Alina Worobiej               nr. dz. 185         tel. 513 044 614
 Wiceprezes Zarządu          -   Andrzej Grygoruk        nr. dz. 131           tel. 794 248 470
 Sekretarz Zarządu              -   Krystyna  Deptuła        nr. dz. 136          tel. 601 649 950

 Skarbnik Zarządu                -   Piotr Winnicki                nr. dz. 23            tel. 663 775 915
 Członek Zarządu                  -   Paweł Gołębiewski      nr. dz. 84           tel. 509 123 690