Poniżej przedstawiamy opłaty ogrodowe uchwalone przez Walne Zebranie delegatów ROD im. Marii Konopnickiej na rok 2022 :

 

  • Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania) -  0,82 zł/m2
  • Składka członkowska -  6,00 zł
  • Opłata za wywóz śmieci -  40,00 zł od działki
  • Opłata energetyczna -  10,00 zł od działki posiadającej prąd ogrodowy
  • Opłata wodna -  0,00 zł od działki posiadającej wodę
  • Opłata za demontaż oraz montaż wodomierza -  25,00 zł od działki posiadającej wodę
  • Fundusz inwestycyjny -  97,00 zł ( 57,00 zł płatne do 30.06.2022 r.  40,00 zł płatne do 30 listopada 2022 r.)
  • Opłata za prąd -  0,00 zł za 1 KWh ( cena podana we wrześniu )
  • Opłata za wodę -  0,10 zł za 1 m
  • Jednorazowa opłata wnoszona przez nowego działkowca -  1473 zł od zakupionej działki

 

        Informujemy jednocześnie, że opłaty ogrodowe należy uiszczać do dnia 30.06.2022 roku zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Ogrodu im. Marii Konopnickiej. Opłaty za prąd i wodę należy uiszczać do dnia 30.11.2022 r. Jeżeli dane opłaty nie wpłynął w wyznaczonych terminach będą naliczane odsetki ustwowe. Od dnia 01.07.2022 roku odsetki wynoszą 14% w skali roku.