Wszelkie opłaty należy uiszczać na poniżej podane konto z zachowaniem terminu oraz kwot. Nie należy zaokrąglać kwot w dół ani w górę tylko dokonywać wpłaty dokładnie taka jaka została podana. Uprasza sie o wpisywanie w tytule opłaty Za co jest opłata oraz numer działki co ułatwi księgowanie.

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM.KONOPNICKIEJ


Bank Spółdzielczy w Białymstoku

Numer konta: 50 8060 0004 0080 1199 2000 0010