Od 01 lutego 2024 roku brama została zamknięta na dodatkową kłódkę.
Wielu działkowców, którzy zgodnie z paragrafem 70 Regulaminu PZD mają klucze do bramy bez względu na pogodę wjeżdżają na teren ROD i niszczą alejki.
 W związku z powyższym zakaz wjazd na ogród ROD w okresie zimowym dotyczy wszystkich działkowców.   W razie potrzeby i odpowiedniej pogody wjazd na ROD tylko      w uzgodnieniu z Zarządem.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 23.10.2023 roku brama została zamknięta na klucz zimowy. Brama będzie otwarta
4-5.11.2023 w godzinach 12,00-14,00
w pozostałe dni należy każdy wjazd uzgadniać z Zarządem ( dzień przed wjazdem )
----------------------------------------------------------------------------------------------
Prosimy o zamykanie bramy od parkingu na noc i bramki przy bramie wjazdowej. Już trzy razy dziki weszły na teren ogrodu przez bramkę przy bramie wjazdowej.
------------------------------------------------------------------------------------------------
W miesiącu sierpień 2023 roku  wjazd na teren ROD jest wyznaczony w każdą środę w godzinach 8,00-10,00 i w każdą sobotę w godzinach 8,00-18,00

W czasie deszczu prosimy nie wjeżdżać na teren naszego Ogrodu
W dniu 26.08.2023 roku ( sobota) brama będzie otwarta  ze względu ma Dzień Działkowca tylko do godziny 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W miesiącu lipcu 2023 roku wjazd na teren ROD Był możliwy tylko w każdą sobotę w
 godzinach 8,00 do 18,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wjazd na teren ROD od dnia 01.06.2023 roku
 W miesiącach kwiecień i maj 2023 działkowcy mogli wjeżdżać bez ograniczeń na teren naszego Ogrodu. Jedynym warunkiem było, by nie stać samochodem na alejkach, zamykać bramę wjazdową i nie wjeżdżać samochodem gdy alejki są rozmokłe po deszczu.                   
Z obserwacji Zarządu widzimy, że wiele osób nie przestrzega warunków wjazdu na teren Ogrodu, W związku z powyższym z dniem 01 czerwca 2023 zostaje zmieniona kłódka na bramie i obowiązuje zakaz wjazdu na teren ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku.
Brama będzie otwarta w każdą sobotę czerwca w godz. 8,00 do 18,00
W dni deszczowe obowiązywać będzie ​ ZAKAZ WJAZDU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wjazd na teren ROD od 01.04.2023 roku
Z dniem 01.04.2023 roku zostaje zmieniona kłódka od bramy wjazdowej na kłódkę letnią.
Należy zwracać uwagę na opady deszczu i nie wjeżdżać na teren ogrodu ponieważ na alejkach robią się koleiny. Działkowcy, którzy zniszczą alejki będą wyrównywać na własny koszt.
W roku 2022 wielu działkowców nie stosowało się do przepisów obowiązujących w ROD. Samochody  stały na alejkach po kilka godzin. Brama wielokrotnie była otwarta .
Każdy działkowicz wjeżdżający samochodem na teren ROD jest w obowiązku przestrzegać paragrafu 68 Regulaminu PZD;
1. Za każdym wjazdem i wyjazdem zamykać kłódkę na bramie wjazdowej,    
2. Przywieźć, czy też wywieść towar z działki i wyjechać z terenu ogrodu,       
3. Zabrania się mycia i sprzątania w swoim samochodzie na terenie ogrodu.
W sytuacji nie przestrzegania pkt. 1-3 Zarząd ROD będzie zmuszony do zmiany kłódki  i obowiązywać będzie jeden dzień w tygodniu wjazdu na ROD.

KIEROWCO !!!! NA TERENIE OGRODU OBOWIĄZUJE PRĘDKOŚĆ POJAZDU DO 5km/h

Wjazd na teren ROD od 01.09.2022 do 31.10.2022

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że wjazd na teren naszego ogrodu w celu przewiezienia na działkę lub wywiezienia z działki ciężkich materiałów odbywać się będzie w każdy; poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8,00- 19,00.

UWAGA !!!!!!

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że już wielokrotnie osoby, które są uprawnione lub otrzymały klucz do bramy na czas remontu wjeżdżają na teren ogrodu i nie zamykają bramy. Takie sytuacje można zaobserwować w dzień, a także i w nocy. Ostatnio brama wjazdowa była otwarta na dwie strony po godz 22. Bezmyślnych kierowców uświadamiamy, że w ten sposób wpuszczają na teren ogrodu złodziei i dziki. Nie dbają o bezpieczeństwo na terenie naszego ogrodu i mogą oczekiwać na pozbawienie ich klucza od bramy.