KIEROWCO !!!! NA TERENIE OGRODU OBOWIĄZUJE PRĘDKOŚĆ POJAZDU DO 5km/h

Wjazd na teren ROD od 01.04.2023 roku
Z dniem 01.04.2023 roku zostaje zmieniona kłódka od bramy wjazdowej na kłódkę letnią.
Należy zwracać uwagę na opady deszczu i nie wjeżdżać na teren ogrodu ponieważ na alejkach robią się koleiny. Działkowcy, którzy zniszczą alejki będą wyrównywać na własny koszt.
W roku 2022 wielu działkowców nie stosowało się do przepisów obowiązujących w ROD. Samochody  stały na alejkach po kilka godzin. Brama wielokrotnie była otwarta .
Każdy działkowicz wjeżdżający samochodem na teren ROD jest w obowiązku przestrzegać paragrafu 68 Regulaminu PZD;
1. Za każdym wjazdem i wyjazdem zamykać kłódkę na bramie wjazdowej,    
2. Przywieźć, czy też wywieść towar z działki i wyjechać z terenu ogrodu,       
3. Zabrania się mycia i sprzątania w swoim samochodzie na terenie ogrodu.
W sytuacji nie przestrzegania pkt. 1-3 Zarząd ROD będzie zmuszony do zmiany kłódki  i obowiązywać będzie jeden dzień w tygodniu wjazdu na ROD.

Wjazd na teren ROD od 01.09.2022 do 31.10.2022

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że wjazd na teren naszego ogrodu w celu przewiezienia na działkę lub wywiezienia z działki ciężkich materiałów odbywać się będzie w każdy; poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8,00- 19,00.

UWAGA !!!!!!

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że już wielokrotnie osoby, które są uprawnione lub otrzymały klucz do bramy na czas remontu wjeżdżają na teren ogrodu i nie zamykają bramy. Takie sytuacje można zaobserwować w dzień, a także i w nocy. Ostatnio brama wjazdowa była otwarta na dwie strony po godz 22. Bezmyślnych kierowców uświadamiamy, że w ten sposób wpuszczają na teren ogrodu złodziei i dziki. Nie dbają o bezpieczeństwo na terenie naszego ogrodu i mogą oczekiwać na pozbawienie ich klucza od bramy.