Wjazd na teren ROD od 01.09.2022 do 31.10.2022

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że wjazd na teren naszego ogrodu w celu przewiezienia na działkę lub wywiezienia z działki ciężkich materiałów odbywać się będzie w każdy; poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8,00- 19,00.

---------------------------------------------------------------------

KIEROWCO !!!! NA TERENIE OGRODU OBOWIĄZUJE PRĘDKOŚĆ POJAZDU DO 5km/h

-------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!!!!

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że już wielokrotnie osoby, które są uprawnione lub otrzymały klucz do bramy na czas remontu wjeżdżają na teren ogrodu i nie zamykają bramy. Takie sytuacje można zaobserwować w dzień, ą także i w nocy. Ostatnio brama wjazdowa była otwarta na dwie strony po godz 22. Bezmyślnych kierowców uświadamiamy, że w ten sposób wpuszczają na teren ogrodu złodziei i dziki. Nie dbają o bezpieczeństwo na terenie naszego ogrodu i mogą oczekiwać na pozbawienie ich klucza od bramy. 

------------------------------------------------------------------- 

WJAZD NA TEREN OGRODU  od dnia 01.07.2022 do 31.08.2022 roku

Zarząd ROD informuje, że wjazd na teren naszego ogrodu będzie możliwy w każde piątki w godzinach 8,00 - 19,00

-----------------------------------------------------------------

WJAZD NA TEREN OGRODU   od dnia 01.06.2022 roku do 30.06.2022

Zarząd ROD informuje, że w miesiącu czerwcu można wjechać na teren ogrodu zgodnie z § 69 i § 70 Regulaminu ROD

w każde piątki w godz. 8,00 - 18,00

Inne terminy wjazdu na Ogród muszą być z wcześniejszym uzgodnieniem z Zarządem ROD

PO ULEWNYCH OPADACH DESZCZU WJAZD NA OGRÓD POWODUJE NISZCZENIE ALEJEK !!!!

 

--------------------------------------------------------------

WJAZD NA TEREN OGRODU  od dnia 01.05.2022 do 31.05.2022

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje, że w związku z nieprzestrzeganiem przez wielu działkowców zakazem stania samochodem na alejkach w dniach od 01.05.2022 do 31.05.2022 roku wjazd na teren ogrodu w celu dowozu ciężkich materiałów do swojej działki będzie możliwy jedynie;

1, w każdy piątek w godzinach 10,00 do 18,00

2, z wcześniejszym ( 3 dniowym ) uzgodnieniem wjazdu z Zarządem ROD

Z dniem 01.06.2022 roku jest zakaz wjazdu na teren Ogrodu. W wyjątkowych sytuacjach jedynie za zgodą Zarządu.

-------------------------------------------------------------

 Wjazd na teren ogrodu od 01.04.2022 roku

     Z dniem 01.04.2022 roku zostaje zmieniona kłódka od bramy wjazdowej na kłódkę letnią.

Należy zwracać uwagę na opady deszczu i gdy alejki są mokre nie wjeżdżać samochodem bo na alejkach tworzą się koleiny. Działkowcy, którzy zniszczą alejki dojazdowe  będą je wyrównywać na własny koszt.

     Każdy działkowicz wjeżdżający samochodem na teren ogrodu jest w obowiązku przestrzegać § 69 Regulaminu PZD.

         1. Za każdym wjazdem i wyjazdem zamykać kłódkę na bramie wjazdowej

         2. Przywieść czy też wywieść samochodem towar z działki i wyjechać z terenu ogrodu.

         3. Zabrania się mycia i sprzątania w swoim samochodzie na terenie ogrodu.

W sytuacji nie przestrzegania pkt.1-3  i Regulaminu, Zarząd ROD zmienia kłódkę i obowiązywać będzie ZAKAZ WJAZDU !! do jesieni.

W ważnych sytuacjach wjazd na ogród odbywać się będzie tylko w uzgodnieniu z Zarządem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      Zarząd Ogrodu informuje wszystkich działkowców, że od dnia 08 listopada 2021 roku zostanie zmieniona kłódka na bramie głównej co za tym idzie, że wjazdy na ogród tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. W obecnej chwili braku gospodarza ogrodu kontakt w sprawie ewentualnego otworzenia bramy z Panią Prezes Ogrodu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WJAZD NA TEREN ROD

wjazd       Wjazd pojazdów mechanicznych na teren ROD jest zabroniony- § 68 pkt 6 Regulaminu ROD. Dopuszcza się wjazd na teren Ogrodu ROD w celu dowiezienia na swoją działkę; nawozów, materiałów budowlanych, mebli i innych -§ 69 Regulaminu ROD. Wyjątek stanowią wjazdy na teren ogrodu osób niepełnosprawnych ruchowo - § 70 Regulaminu ROD.

Zarząd w roku 2021 wielokrotnie zwracał uwagę działkowcom, którzy dopuścili się łamania § 68 pkt 6 , 7 i 8 Regulaminu ROD. (parkowania pojazdu mechanicznego przy swojej działce przez kilka godzin i mycia pojazdów na alejkach). Działkowcy dowożący  osoby niepełnosprawne na działkę, gdzie parkują swój pojazd, wielokrotnie wjeżdzają na działkę bez osoby niepełnosprawnej i stoją na swojej działce przez cały dzień. Członkowie rodziny osoby niepełnosprawnej nie mogą wykorzystywać posiadanego przez nią prawa, a co za tym idzie przyznanego jej klucza do bramy i wjeżdzać na teren ogrodu ROD w innych celach. W tym momencie działkowca obowiązują przepisy jak wszystkich  i zakaz wjazdu na teren ogrodu ROD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------