PONOWNY ODCZYT LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Ponowny odczyt podliczników elektrycznych. Więcej informacji tutaj.ODCZYT LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

W dniu 02.10.2022 odbędzie się odczyt liczników elektrycznych. Więcej informacji tutaj.DZIK

Zarząd otrzymał informację, że na terenie ogrodu na początku lipca pokazał się dzik. Informacja została sprawdzona i tak naprawdę nikt nie widział dzika na własne oczy.

Jednak dla bezpieczeństwa działkowców Pan Adam Boho - Wiceprezes Zarządu, osobiście sprawdził całe ogrodzenie wokół naszego ogrodu. Nie było zniszczeń siatki. Jeśli dzik pokazał się na ogrodzie to tylko dzięki naszym niektórym działkowcom, którzy zostawiają otwarte bramki i bramę wjazdową . Jedynym dzikim zwierzęciem biegającym po naszym ogrodzie jest  obecnie LIS.KABINY - WC

Od 01 lipca do 31 października 2022 roku na terenie naszego ogrodu będą stały 3 kabiny - WC ( 2 kabiny na placu przy bramie wjazdowej i 1 kabina przy biurze)

Prosimy o zachowanie czystości w kabinach i nie wrzucanie do kabin reklamówek ,szmat itd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABAWKI NA PLACU ZABAW

Pod koniec czerwca 2022 roku duża ilość zabawek znajdująca się na placu zabaw została zniszczona-połamana .Prosimy o tłumaczenie dzieciom, że zabawki znajdujące się na placu zabaw służą do zabawy , a nie do bezmyślnego niszczenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPŁATY

30 czerwca 2022 roku mija termin opłat za działki. O wysokości opłaty można otrzymać informację;

-na stronie internetowej.... www.rodkonopnickiej.bialystok.pl

- telefonicznie u Pani Prezes -Aliny Worobiej

-w biurze ROD w dniach; 23 i 26.06.2022 roku w godzinach 16,00 - 17,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAŁA CZYTELNIA

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej informuje, że "Mała czytelnia" służy do wypożyczenia czasopism i książek i po przeczytaniu należy zwrócić !!!! by inni działkowcy też mieli możliwość przeczytania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA

30 czerwca 2022 roku mija termin składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania , która dotyczy również altanek na terenie naszego ogrodu posiadających; piecyki, kominki, kozy, kocioł na paliwo stałe, kocioł olejowy itd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAN BOGDAN  - ZŁOTA RĄCZKA

 Jest wśród nas wiele osób starszych ,samotnych lub schorowanych nie mogących samym podciąć krzewów czy dokonać napraw. Wiele osób prosiło by ktoś odpłatnie mógł pomóc przy ciężkich pracach na działce. Zarząd przychylił się do prośby działkowców...... jednak to już przesada by Pana Bogdana prosić o pomoc.............przy sianiu czy sadzeniu pomidorów. ŻENADA !!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚMIECIE

Zarząd ROD im. M. Konopnickiej w Białymstoku informuje i przypomina ,że nadal widzimy bezmyślność w segregacji śmieci. W kontenerach na zielone wrzucane są reklamówki z plastykami, a w ostatnich dniach przy kontenerze na odpady mieszane znalazły się deski, szafka i sterta reklamówek. Ostatnio postawione też był okna. Robiąc porządki na swoich działkach zaśmiecamy teren ogrodu. Meble, okna, deski, dywany i sprzęt elektryczny każdy działkowicz wywozi ze działki we własnym zakresie.  Monitoring wskaże nam winowajcę takiego zaśmiecania ogrodu !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBOWIĄZEK  ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA  - PILNE

Zarząd ROD im .M. Konopnickiej w Białymstoku przypomina:

1.deklarację, która dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy ( czyli nie później niż do 30.06.2022 roku)

2.dla nowego źródła ciepła. które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie  14 dni

Właściciele altan działkowych posiadających w swych altanach ogrzewanie elektryczne, kominki ,kozy itd ( zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD) są obowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie.

Zgłoszenie źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW  należy dokonać poprzez złożenie deklaracji;

- elektronicznie na stronie internetowej https;//zone.gunb.gov.pl

-pisemnie lub listownie

Wzór deklaracji znajduje się na stronie internetowej GUNB -https;//www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-fag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEGLĄD  OGRODU I DZIAŁEK

Komisja ds. przeglądu zakończyła już przegląd ogrodu i działek. Stwierdzono, że na wielu działkach uprawiana jest trawa i mlecze, które rozsiewają się po sąsiednich działkach. Właściciele działek, które niestety nie są wizytówką naszego ogrodu otrzymają pisma z terminem i zakresem uporządkowania działki. Te właśnie działki będą częściej sprawdzane w trakcie roku pod względem porządku i czystości.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  DZIAŁKOWCA

W dniu 04.06.2022 roku Zarząd podjął uchwałę nr.51/06/2022 w sprawie ; organizacji w dniu 03.09.2022 roku - Dnia Działkowca. Dyplomy i drobne upominki za działki wzorowe będą wręczane działkowcom za rok 2021 i rok 2022.

Mamy nadzieję, że zaostrzenia związane z epidemią umożliwią nam zorganizowanie naszego Święta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ś M I E C I E

Za miesiąc maj 2022  nasz ROD zapłacił za wywóz śmieci ponad 4.100,00 zł.

Przypominamy, że na naszym ogrodzie obowiązuje segregacja śmieci i w związku z powyższym plastyki wrzucamy do żółtych pojemników , a nie do kontenerów na odpady zielone.!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 PRZERWY W DOPŁYWIE PRĄDU

Zarząd informuje, że w dniach 30.05.2022 do 03.06.2022 roku po godz. 12 na naszym ogrodzie mogą wystąpić przerwy w dopływie prądu spowodowane wymianą skrzynek elektrycznych. Działkowcy nie posiadający prądu kontakt z elektrykiem celem ponownego podłaczenia w nowej skrzynce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O OPŁATACH

Zarząd ROD informuje, że informację o opłatach można otrzymać w biurze Zarządu w dniach;

                       30.05.2022 w godz. 15,00-16,00

                       31.05.2022 w godz. 13,00-14,00

                       04.06.2022 w godz.  9,00-12,00

                       06.06.2022 w godz.  14,00-16,00 

lub pod numerem telefonu Pani Prezes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEGLĄD OGRODU I DZIAŁEK W DNIU 28 maja 2022 roku ZE WZDLĘDU NA POGODĘ  ZOSTAJĘ ODWOŁANY !!!!!!. Komisja dokona przeglądu etapowo do dnia 06.06.2022 roku

------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEGLĄD  STANU  ZAGOSPODATOWANIA  DZIAŁEK

Zarząd ROD informuje, że w dniu 28 maja 2022 roku od godz. 9,00 powołana Komisja Ogrodowa przeprowadzi przegląd stanu zagospodarowania działek, alejek i terenu ogólnego naszego Ogrodu.  W związku z powyższym Zarząd ROD przypomina o konieczności uporządkowania do w/w terminu  działek i ich otoczenia , w tym w szczególności:

1. wykoszenie i likwidacja wszelkich nasadzeń na alejkach,

2.usunięcie wszystkich gałęzi wystających z działki na alejkę lub do sąsiada,

3.oznakowanie działek - numer widoczny z alejki

Zgodnie z § 74 Regulaminu ROD działkowcy mają obowiązek umożliwienia wstępu na teren swojej działki w dniu przeglądu, Obecność właściciela działki w danym dniu nie jest obowiązkowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WODA

W dniach 20, 21,22 kwietnia 2022 roku w godz 10-16 będą zakładane wodomierze. Prosimy o udostępnienie wejścia na teren działki w celu montażu wodomierza.

W dniu 23 kwietnia planujemy uruchomić studnię głębinową - puszczamy wodę.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MAŁA CZYTELNIA DLA DZIAŁKOWCÓW

Zgodnie z uchwała Zarządu ROD nr 15/3/2022 z dnia 26.03.2022 roku   zostaje uruchomiona "Mała czytelnia dla działkowców"- szafka z czasopismami o tematyce ogrodowej stoi przy tablicach informacyjnych  od strony bramy wjazdowe. Zapraszamy !!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpieczeństwo

Za każdym wejściem i wyjściem z terenu naszego Ogrodu prosimy o zamykanie bramki na klucz. Pozostawienie otwartej bramki tylko zachęca złodziei, by po przeglądzie dziennym okraść działkę w nocy.

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych działkowców !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

 DZIK

Po 10 stycznia  2022 na naszym ogrodzie pokazał się dzik. Podejrzewamy ,że to ta sama locha z ubiegłego roku. 

Prosimy o sprawdzanie ogrodzenia przy swoich działkach  od strony torów, lasów i rzeczki. Prosimy o likwidowanie powstałych otworów w ogrodzeniu. Zarząd posiada drut kolczasty, który można wykorzystać przy reperacji ogrodzenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

BUDOWA DOMÓW BEZ POZWOLENIA  - NIE W ROD

Od dnia 03 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać przepisy ułatwiające budowę domów mieszkalnych do 70 m² bez pozwolenia i z pominięciem wielu formalności. W ROD nadal będzie obowiązywał zakaz wznoszenia domów mieszkalnych - § 44 Regulaminu ROD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTAL MÓJ OGRÓDEK

Portal  www.mojogrodek.pl to źródło fachowej wiedzy dla miłośników działek i ogrodów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ ŻRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA

Altana działkowa jest budynkiem i jeśli znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła ( np. bojler do ogrzewania wody, kominek czy piecyk) zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji przez działkowca. Urządzenia funkcjonujące w budynkach przed 01.07.2021 roku należy zgłosić do końca czerwca 2022 roku. W przypadku montażu nowych urządzeń termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od zamontowania. Deklarację można złożyć elektronicznie przez stronę https://zone.gunb.gov.pl . Wzór deklaracji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego ( https://www.gunb.gov.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ). Na stronie www.pzd.pl zamieszczono komunikat w tej sprawie.

Na tablicy ogłoszeń naszego ogrodu wywieszony został wzór deklaracji.

UWAGA!!! Zaniechanie złożenie deklaracji grozi grzywną 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZY MAŁŻONEK DZIAŁOWCA BEZ PRAWA DO DZIAŁKI MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU ROD

Prawo uczestnictwa w WZ ROD określa przede wszystkim § 56 ust. 2 i 3 statut PZD .Jeżeli zatem tylko jeden małżonek posiada prawo do działki w ROD i ma członkostwo w PZD, to tylko on może brać udział w WZ ROD. Małżonek nie może również występować na WZ ROD w roli pełnomocnika działkowca. Prawa członkowskie w PZD mogą być wykonywane jedynie osobiście -§ 14 ust. 2 statutu. co w praktyce oznacza, że tylko członkowie PZD w danym ROD mogą być obecni na WZ, wypowiadać się i głosować.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW  W ROD

Zgodnie z § 68 Regulaminu ROD ,działkowcom i innym osobom przebywających na terenie ROD zabrania się spalania wszelkich odpadów  i resztek roślin.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SADZENIE DRZEW

Na działkach w ROD drzewa ozdobne sadzimy:

- iglaki jeśli są to gatunki słabo rosnące sadzimy w odległości 2 m od granic działki

- drzewa ozdobne ,których wysokość docelowa nie przekroczy 2 m możemy sadzić w odległości 1 m od granic działki

- drzewa owocowe słabo rosnące i karłowate  należy sadzić w odległości 2 m od granicy działki

- morele sadzimy w odległości 3 m od granicy działki

- czereśnie i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki

 ( z wyjątkiem szczepowych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONSEKWENCJE BRAKU UISZCZANIA OPAT OGRODOWYCH W TERMINIE

Zgodnie z art.33 ust 1 i 2 ustawy o ROD, § 9 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD każdy działkowicz jest obowiązany do uiszczenia opłat ogrodowych w terminie.

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w ustalonym terminie, Zarząd ROD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie, licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

( Zgodnie z najnowszym Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.10.2021 roku w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia, od dnia 07.10.2021 roku wysokość odsetek

wynosi 6% w stosunku rocznym). Ponadto zgodnie z § 20 Regulaminu ROD, w przypadku opóźnienia wpłat ogrodowych, Zarząd ROD ma obowiązek wezwać na piśmie działkowca do dokonania wpłaty

należnej wraz z odsetkami w oznaczonym terminie. Nie wykonanie wezwania zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie ( m.in. możliwością wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowe)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------